Aktuality


Společné pečení a vaření, tréninky paměti, zpívání, besedy, biblická hodina, cvičení na židlích, výtvarné tvoření, rukodělné činnosti... na to vše a ještě na mnohé další se můžete těšit v červnu 2022.

Charitativní koncert na podporu pečovatelské služby a denního stacionáře Letokruhy Vsetín o.p.s. a odlehčovací služby v pobytové formě Dotek Vizovice z.ú. se koná pod záštitou radní pro oblast kultury a školství Zuzany Fišerové a statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hany Ančincové. Z každé zakoupené vstupenky bude 100,- Kč využito na...