Denní stacionář Letokruhy

Valašská Polanka

Denní stacionář ve Valašské Polance je otevřen ve všední dny od 7 do 15,30 hodin a slouží obyvatelům mikroregionu Hornolidečska, případně Vsetínska.

Dovoz klienta do denního stacionáře a odvoz zpět zajišťují rodinní pečovatelé nebo např. sociální podnik Chceš - můžeš (v případě zájmu o zajištění dovozu do stacionáře volejte ředitelce Jitce Bajzové, DiS. na tel. 604 685 609).

Podle potřeby zajistíme i celodenní stravu.

Pro klienty je důležitý zejména denní program, který je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne, je pestrý a kvalifikovaně vedený s ohledem na potřeby a možnosti našich klientů.


Našimi klienty jsou lidé, kteří:

- pro svůj věk či zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně a potřebují k životu pomoc druhých.

- se cítí osamělí a chtějí trávit svůj čas ve společnosti jiných.

- trpí poruchami paměti a orientace.


Pomáháme i rodinným pečovatelům, kteří:

- se chtějí celodenně starat o své blízké, ale potřebují si udržet pracovní poměr.

- si potřebují alespoň na pár hodin od náročné péče odpočinout.


Do denního stacionáře přijímáme osoby starší 18 let. Horní věková hranice je bez omezení.


Zde si můžete stáhnout důležité dokumenty ke službě Denní stacionář Letokruhy:

Žádost o poskytování služby Denního stacionáře Letokruhy

Ceník služeb Denního stacionáře Letokruhy

Vnitřní pravidla Denního stacionáře

Informace o sociální službě

Služby denního stacionáře jsou podpořeny
z programu K zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
a k zajištění priorit na území Zlínského kraje.

Služby denního stacionáře jsou spolufinancovány z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín
a obcí propojených do spolufinancování. 

Služby denního stacionáře byly podpořeny městem Vsetín.

Děkujeme.