Denní stacionář

Valašská Polanka

Denní stacionář ve Valašské Polance je otevřen ve všední dny od 7 do 15,30 hodin a slouží obyvatelům mikroregionu Hornolidečska, případně Vsetínska.

Dovoz klienta do denního stacionáře a odvoz zpět zajistí rodinní pečovatelé nebo pracovnice Pečovatelské služby.

Podle potřeby zajistíme i celodenní stravu.

Pro klienty je důležitý zejména denní program, který je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne, je pestrý a kvalifikovaně vedený s ohledem na potřeby a možnosti našich klientů.


Našimi klienty jsou lidé, kteří:

- pro svůj věk či zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně a potřebují k životu pomoc druhých.

- se cítí osamělí a chtějí trávit svůj čas ve společnosti jiných.

- trpí poruchami paměti a orientace.


Pomáháme i rodinným pečovatelům, kteří:

- se chtějí celodenně starat o své blízké, ale potřebují si udržet pracovní poměr.

- si potřebují alespoň na pár hodin od náročné péče odpočinout.


Do denního stacionáře přijímáme osoby starší 18 let. Horní věková hranice je bez omezení.


Služby denního stacionáře jsou podpořeny
z programu K zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
a k zajištění priorit na území Zlínského kraje.

Služby denního stacionáře byly spolufinancovány z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín
a obcí propojených do spolufinancování. 
Děkujeme.