Velikost písma:

O nás

Letokruhy, o.p.s. (Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti) pečuje o seniory a osoby zdravotně postižené. Specializuje se na péči o osoby s poruchami paměti a orientace bez ohledu na příčinu jejich vzniku.

 

Cílová skupina:

  1. Senioři v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu.
  2. Osoby zdravotně postižené v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního stavu.

Věková struktura cílové skupiny:

  1. Mladí dospělí (19-26 let)
  2. Dospělí (27-64 let)
  3. Mladší senioři (65-80 let)
  4. Starší senioři (nad 80 let)

Poslání organizace:

Poskytujeme terénní a ambulantní sociální služby, které podporují samostatnost klientů, umožňují běžný způsob života a uchovávají vazbu na přirozené domácí a rodinné prostředí.

Místní a časová působnost:

Denní stacionář - obce Mikroregionu Hornolidečsko, Vsetínsko: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin.

Terénní pečovatelská služba - obce Mikroregionu Hornolidečsko, Vsetínsko: 6:30 - 21:00 hodin, 7 dní v týdnu.

 

Cíle organizace:

Hlavním cílem je umožnit osobám závislým na pomoci druhých setrvat v přirozeném domácím prostředí prostřednictvím podpory jejich samostatnosti a podpory rodinných pečovatelů.

Zásady poskytování sociální služby:

Základní zásada: „ Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné."

a) respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům
b) individuální přístup - služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů
c) svobodné rozhodování - uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení
d) klient musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti
e) profesionalita poskytovaných služeb
f) flexibilita služby podle potřeb klientů nebo rodinných pečovatelů

Etický kodex pracovníků

Poskytování služby můžeme odmítnout z následujících důvodů:

  1. Nejsme poskytovatelem služby, o kterou osoba žádá.
  2. Naše kapacita, nutná k poskytnutí služby, je již naplněna.
  3. Osobě, která žádá o poskytnutí služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Další informace o nás:

Rozhovor s Mgr. Helenou Petrouškovou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti Letokruhy, pro Český rozhlas Brno. Rozhovor se dotýká fungování organizace a poskytování služeb. Celý rozhovor si můžete poslechnout kliknutím zde.

 

Realizace sociálních služeb je spolufinancována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Zlínského kraje a Města Vsetína.

Zlínský krajMěsto Vsetín