Velikost písma:

Trénování paměti

Našimi klienty jsou lidé s poruchami paměťových mozkových funkcí, které mohou být různého původu (demence, poúrazové stavy, stavy po cévní mozkové příhodě, případně přirozený duševní úbytek ve stáří). Trénink paměti však nabízíme také zdravým seniorům, případně mladším lidem.

Nejnovější výzkumné výsledky prokazují, že si člověk ponechává do vysokého věku schopnost učit se, že se může dále psychicky rozvíjet a že má k dispozici velkou kapacitu myšlení, z níž často není dost čerpáno a jež by měla být využívána. 

Specifické trénování psychických funkcí může nervové buňky stimulovat k vytváření nových větví a sítí. Činnost mozku je možno srovnat s činností svalu. Není-li sval zatěžován, mizí jeho funkční zdatnost. 

Psychické deficity jako oslabení vštípivosti, narůstající zapomnětlivost, poruchové nalézání slovních pojmů nebo ubývající schopnost koncentrace mohou být proto u zdravých starších osob přisuzovány nedostatečnému tréninku. Odpovídajícím cvičením je možno znovu získat, zlepšovat a podržet si svou psychickou výkonnost. 

U lidí s psychickými deficity (např. po mozkové mrtvici nebo při demenci) to pak znamená stabilizovat, využívat a budovat tímto způsobem ještě existující rezervy.

 

Objednávejte se, prosím:

  1. Telefonicky: Mgr. Eva Keclíková: 605 469 559
  2. Mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno jsme připravili sérii treninků paměti jako téma pravidelného pořadu Apetýt. V části tohoto pořadu se dozvíte více o tom, jak pamět funguje, a osvojíte si metody, jak zlepšit její výkonnost. Jednotlivé relace pořadu, které se týkají treninků paměti, si můžete poslechnout níže na našich stránkách.

 23.10.2012 Rozhovor s Mgr. Helenou Petrouškovou o tréninzích paměti. Sedm hříchů paměti.

 20.11.2012 Trénink paměti č.1 s Evou Juřičkovou na téma: Obecně o paměti a o nutnosti jejího aktivního celoživotního posilování. Kdy je zapomínání v normě?

 04.12.2012 Trénink paměti č.2 s Evou Juřičkovou na téma: Zapamatování pomocí duševních představ.

 14.02.2013 Trénink paměti č.3 s Evou Juřičkovou na téma: Metoda loci.

 14.03.2013 Trénink paměti č.4 s Evou Juřičkovou na téma: Metoda memotras na vlastním těle.

 11.04.2013 Trénink paměti č.5 s Evou Juřičkovou na téma: Jak si pamatovat čísla?

 23.05.2013 Trénink paměti č.6 s Evou Juřičkovou na téma: Nákup pomocí metody loci.

 20.06.2013 Trénink paměti č.7 s Evou Juřičkovou na téma: Mozkové hemisféry.

 

Více o trénování paměti na www.trenovanipameti.cz