Jak to chodí v Denním stacionáři Letokruhy

21.03.2022

Denní stacionář Letokruhy ve Valašské Polance má už mnohaletou tradici. 

Nachází se ve zdravotním středisku v 1. patře, což ale není žádná překážka ani pro ty, jimž nohy už neslouží - v budově je prostorný výtah, do něhož se pohodlně vejde člověk s invalidním vozíkem i pečovatelkou. 

Stacionář je určený pro všechny, kteří se cítí osaměle a chtěli by trávit čas ve společnosti jiných lidí. Pomáháme takto nejen lidem starším 18 let, jimž zdravotní stav neumožňuje žít zcela samostatně, ale i seniorům. Nepřímo naše služba pomáhá také rodinným příslušníkům, kteří se starají o svého blízkého doma, ale potřebují chodit do zaměstnání, anebo si třeba chtějí od náročné péče na chvíli odpočinout.

Stacionář je otevřený ve všední dny od 7.00 do 15.30. Denní program, který je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne, je pestrý: společně v sedě cvičíme, trénujeme paměť, vzpomínáme, povídáme si, čteme si, výtvarně tvoříme, luštíme křížovky, zpíváme s kytarou, jednou měsíčně míváme biblické hodiny, pečeme, občas vaříme, za hezkého počasí jdeme ven na krátkou vycházku, zveme si zajímavé hosty, slavíme svátky a narozeniny, míváme pravidelné besedy s paní knihovnicí, sledujeme běh roku v lidových tradicích a zvyklostech, jednou za šest týdnů zveme paní pedikérku. Po obědě je prostor si odpočinout buď v posteli nebo křesle. 

Přesvědčili jsme se, že ani při zdravotních komplikacích nemusí být člověk zavřený sám doma, ale může najít prostor, kde je mu dobře, kde potká staré známé nebo naváže úplně nová přátelství.