Kurz Paliativní péče

02.04.2022

V sobotu 2.4.2022 se pracovnice Letokruhů, Pečovatelské služby a Denního stacionáře, účastnily vzdělávání na téma Paliativní péče. Kurz vedla zkušená paní lektorka Bc. Martina Janatková, DiS., která má v tomto oboru mnohaletou praxi a téma uchopila poutavě, s velkým zaujetím a erudicí. Téma umírání a smrti je stále ještě v naší společnosti do jisté míry tabuizováno, ale přesto se s ním každý na vlastní kůži jednou setká. Naštěstí se v posledních letech rozvíjí síť sociálních a zdravotnických služeb, které můžou s péčí o umírajícího člověka v domácím prostředí pomoci.

Paní lektorka nám na příkladech ze své praxe připomněla, jak je dobré skutečnosti pravdivě pojmenovávat, jak komunikovat s umírajícím a jeho blízkými a jaké jsou zásady kvalitní péče o člověka v terminálním stádiu. Pověděly jsme si, jak se starat o umírajícího po pečovatelské stránce, jak ošetřovat dekubity a jaké jsou průvodní symptomy umírání. Také jsme se seznámily se základy konceptu Bazální stimulace.

Těžké téma nám zpříjemnilo pěkné prostředí, v němž školení probíhalo, výborné občerstvení i bohatý oběd, za což děkujeme paní ředitelce :-)