Pozvání do Denního stacionáře

24.10.2021

Denní stacionář Letokruhy má už mnohaletou tradici. Nachází se ve Valašské Polance ve zdravotním středisku v 1. patře, což ale není žádná překážka ani pro ty, jimž nohy už neslouží - v budově je prostorný výtah, do něhož se pohodlně vejde člověk s invalidním vozíkem i pečovatelkou. Stacionář je určený pro všechny, kteří se cítí osaměle a chtěli by trávit čas ve společnosti jiných lidí. Pomáháme takto seniorům i dospělým lidem mladšího věku, jimž zdravotní stav neumožňuje žít zcela samostatně. Nepřímo naše služba pomáhá také rodinným příslušníkům, kteří se starají o svého blízkého doma, ale potřebují chodit do zaměstnání, anebo si třeba chtějí od náročné péče na chvíli odpočinout.

Stacionář je otevřený ve všední dny od 7.00 do 15.30. Denní program, který je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne, je pestrý: společně v sedě cvičíme, trénujeme paměť, vzpomínáme, povídáme si, čteme si, výtvarně tvoříme, luštíme křížovky, zpíváme s kytarou, míváme biblické hodiny, pečeme, děláme kompoty, za hezkého počasí jdeme ven na krátkou vycházku, zveme si zajímavé hosty, slavíme svátky a narozeniny, sledujeme běh roku v lidových tradicích a zvyklostech. Po obědě je prostor si odpočinout buď na pohovce nebo křesle. Přesvědčili jsme se, že i ve vyšším věku a při zdravotních komplikacích nemusí být člověk zavřený sám doma, ale může najít prostor, kde je mu dobře, kde potká staré známé nebo naváže úplně nová přátelství.

Dovoz do stacionáře zajišťují obvykle pracovnice Pečovatelské služby Letokruhy nebo rodinní příslušníci.

Srdečně Vás zveme, přijďte třeba jen nahlédnout!