Pečovatelská služba

Komu pomáháme?

Klienty obecně prospěšné společnosti Letokruhy jsou lidé, kteří mají výrazně sníženou soběstačnost v základních denních aktivitách a jsou závislí na pomoci druhých osob.

Pečovatelskou službu poskytujeme v domácnosti klienta na Vsetínsku a na Hornolidečsku.

Naší cílovou skupinou jsou senioři a osoby zdravotně postižené - starší 18 let. Horní věková hranice je bez omezení.

Služby poskytujeme nepřetržitě - 7 dní v týdnu od 6:30 do 21:00 hodin.


Ceník služeb 

Žádost o pečovatelskou službu

Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby


Pečovatelská služba je podpořena
z programu K zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje,
z programu K zajištění priorit na území Zlínského kraje a z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje.

Pečovatelská služba byla spolufinancována městem Vsetín.

Pečovatelská služba byla spolufinancována z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín
a obcí připojených do spolufinancování.

Nákup skládacího vozíku na přepravu klientů Pečovatelské služby byl spolufinancován městem Vsetín.

Děkujeme.