Denní stacionář  Valašská Polanka

Denní stacionář ve Valašské Polance je otevřen
ve všední dny od 7 do 15,30 hodin a slouží obyvatelům mikroregionu Hornolidečska, případně Vsetínska.


Dovoz klienta do denního stacionáře a odvoz zpět zajišťují rodinní příslušníci nebo např. sociální podnik CHCEŠ - MŮŽEŠ.


Podle potřeby zajistíme i celodenní stravu.


Pro klienty je důležitý zejména denní program,
který je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne, je pestrý a kvalifikovaně vedený s ohledem na potřeby a možnosti našich klientů.

Našimi klienty jsou lidé, kteří:

- pro svůj věk či zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně a potřebují k životu pomoc druhých.

- se cítí osamělí a chtějí trávit svůj čas ve společnosti jiných.

- trpí poruchami paměti a orientace.

Pomáháme i rodinným pečovatelům, kteří:

- se chtějí celodenně starat o své blízké, ale potřebují si udržet pracovní poměr.

- si potřebují alespoň na pár hodin od náročné péče odpočinout.


Do denního stacionáře přijímáme osoby starší 18 let. Horní věková hranice je bez omezení.

Zde si můžete stáhnout důležité dokumenty ke službě Denní stacionář Letokruhy: 

DS-žádost.pdf
DS-žádost.docx
DS-vnitřní pravidla.pdf
DS-ceník.pdf
DS-informace.pdf
ceník 1-8-24.pdf

Denní stacionář je spolufinancován

z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby
na území Zlínského kraje pro rok 2024,

z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024.

Denní stacionář je spolufinancován  městem Vsetín .

Denní stacionář je spolufinancován
z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování .

Děkujeme.