UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

Pan Marek (29 let) trpí mentální retardací v kombinaci s chronickým psychiatrickým onemocněním. Donedávna žil s matkou, která však náhle zemřela. Pan Marek není schopen sám vyřídit potřebné úřední náležitosti ani se postarat o domácnost, protože vše zařizovala matka. Sociální pracovnice mu pomáhá převzít dědictví po matce, založit účet, nastavit platby za byt a za energie. Zjistila také, že má z dřívějška dluh 90 Kč za ošetření na pohotovosti, a pomohla mu ho zaplatit. Podporuje ho v tom, aby se naučil hospodařit s penězi samostatně.

Pan Leopold, 69 let, trpí chronickým psychiatrickým onemocněním. Nezvládá se rozhodnout ohledně běžných činností, vykomunikovat je, bojí se cizích lidí. Bydlí v domě s byty zvláštního určení. Nedávno mu zemřela manželka, která se o vše starala. Pan Leopold tak zůstal bez léčby a podpory. Situaci, kterou nezvládal, řešil tím, že obcházel dům a nahodile žádal nájemníky o pomoc. Nyní k němu dochází sociální pracovnice. Pomáhá panu Leopoldovi vyřídit vdovecký důchod, připravuje s ním podklady a doprovází ho na úřad. Dále za ním dochází pečovatelka a ta mu připomíná, aby si nezapomněl vzít předepsané léky.